ไฮไลท์ฟุตบอล Arsenal 5 – 1 West Ham U.

http://www.youtube.com/watch?v=6ltqBJDU5Jw